phoca_thumb_l_pan9 phoca_thumb_l_4

40. ME?UNARODNI SAJAM NAUTIKE, LOVA I RIBOLOVA

Na Beogradskom sajmu od 3. do 7. aprila 2018. godine održa?e se jubilarni 40. Me?unarodni sajam nautike, lova i ribolova. 

Sajam ?e i ove godine zauzeti dva najve?a objekta Beogradskog sajma – halu 1 za nauti?ki program, dok ?e se lov i ribolov zasebno predstaviti u hali 4. Ove dve hale se nalaze jedna do druge i povezane su. 

 

 131312312

Pretraga:

Logos